La història de la Basílica
de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona

Els orígens-Història, llegenda i tradició

Els orígens-Història, llegenda i tradició

L’església de Sant Just i Sant Pastor ha estat sempre considerada l’església més antiga de Barcelona, després de la catedral. No és, doncs, gens sorprenent que en el transcurs dels segles s’hi hagin anat formant unes llegendes i unes tradicions …

El temple primitiu

El temple primitiu

L’església de Sant Just i Sant Pastor ha estat sempre considerada l’església més antiga de Barcelona després de la basílica catedralícia i existia la tradició que en diverses ocasions al llarg de la història havia estat la seu del bisbe i del capítol.

Del temple del segle VI a l'ampliació del S. XIV

Del temple del segle VI a l'ampliació del S. XIV

Des del segle X són moltes les notícies històriques que donen testimoni de l’existència d’un temple de Sant Just i Sant Pastor anterior al d’avui. No teníem referència documental de la situació precisa ni de les característiques de la seva construcció …

El temple gòtic i la M.D. de Montserrat

El temple gòtic i la M.D. de Montserrat

La bonança econòmica que vivia la ciutat a principis del segle XIV, conseqüència de l’expansió territorial de la corona pel Mediterrani, va dinamitzar els sectors productius i va procurar l’enriquiment i l’ascens social dels mercaders, armadors i funcionaris reials.