ARXIU

Guia de l'arxiu

Guia de l'arxiu

Taula general

Taula general

Notes històriques

Notes històriques

Fons Gualbes

Fons Gualbes

Els Gualbes van ser un llinatge patrici establert a Barcelona al segle XIV. D’origen incert eren membres de l’alta burgesia, van exercir diversos oficis: drapers, mercaders, mariners i banqueres; van intervenir també en el govern municipal barceloní.

Història de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

Història de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

Coneix tota la informació dels orígens, la història, la llegenda i la tradició d’aquesta Basílica. El temple primitiu. Del temple del segle VI a l’ampliació del S. XIV. El temple gòtic i la M.D. de Montserrats. Les campanes de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor.

La veracreu del rei Martí I l'Humà

La veracreu del rei Martí I l'Humà

El propòsit d’aquest treball és donar a conèixer l’existència d’una Vera Creu que el rei Martí l’Humà va regalar a la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona i que si bé va desaparèixer durant la Guerra Civil 1936-1939, ens ha quedat un testimoni documental en dues fotografies inèdites, impressionades sobre plaques de vidre al gelatinobromur de plata.

L'11 de setembre de 1714 segons el llibre de baptismes de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona

L'11 de setembre de 1714 segons el llibre de baptismes de la Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona

En el llibre de baptismes no 11, anys 1703-1716, folis 283-284 i folis 293-294 s’hi conserven unes notes explicatives dels atacs que va patir la ciutat de Barcelona i la seva rodalia durant l’estiu de 1714 i l’assalt definitiu a la ciutat l’històric 11 de setembre, fetes pel Dr. Emanuel Almirall, vicari perpetu (rector) de Sant Just i Sant Pastor.

Fons Duran, barons de Ribelles

Fons Duran, barons de Ribelles

Els Duran van ser un llinatge de comerciants barcelonins que obtingueren  la ciutadania honrada al segle XVII.
El personatge més reculat que apareix en el nostre arxiu és Joan Duran, pagès de Palau Solità; que va ser pare de Bernat Duran, mercader també de Palau Solità; que va tenir Pau Duran, adroguer; que va ser pare d’ Antoni Pau Duran, adroguer i ciutadà de Barcelona. 

El so inconfusible de les campanes de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

El so inconfusible de les campanes de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor

Ja feia una colla d’anys que el so inconfusible de les campanes de Sant Just i Sant Pastor no acaronava el barri. Havien emmudit, no pas perquè no tinguessin ganes de voltar i repicar, però el transcurs dels segles n’havia afeblit les estructures i no oferien la seguretat necessària per poder deixar sentir les seves boniques diversitats sonores.

Procés contra el convers Nicolau Sanxo, feligrès de la Parròquia dels Sants Just i Pastor

Procés contra el convers Nicolau Sanxo, feligrès de la Parròquia dels Sants Just i Pastor

Hom ha dit que el problema convers constitueix una de les daus fonamentals
per a explicar la histbria peninsular de la Baixa Edat Mitjana i tarnbé de I’Epoca Moderna.’ El jueu-convers, perb, és coetani a la pol&rnica Cristianisme-Judaisme, és a dir, surgeix amb I’aparició del Cristianisrne en l’escena histbrica.